מאגר צ'לסן

מקום: מונגוליה הפנימית, סין

שם הפרוייקט:מאגר צ'ארסן

מערכת טפסות:טפסות קורות עץ;מערכת טיפוס;מערכת חיזוק פיגומים


זמן פרסום: 16 באפריל 2021